OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Evropský výzkumný institut sociální práce > Publikace

Publikace

Redakční rada

Juha Hämäläinen, Emmanuel Jovelin, Brian Littlechild, Andrej Kállay, Jan Keller, Ria Puhl.

Spolupráce s periodiky

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub