Personální složení

Ředitel
prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., Dr.h.c.
Ostravská univerzita, CZ
e-mail:
Zástupce
prof. Brian Littlechild
University of Hertfordshire, UK
e-mail:b.littlechild@herts.ac.uk
2. zástupce
doc. PhDr. Jelena Petrucijová, CSc.
Ostravská univerzita, CZ
e-mail:
Kontaktní osoba
Mgr. Michaela Vontorováe-mail:
telefon:553 46 3215

Adresa:

Kancelář ERIS
Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
Českobratrská 16
702 00 Ostrava


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 02. 2022