OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Evropský výzkumný institut sociální práce > Personální složení

Personální složení

Ředitel
prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D.
Ostravská univerzita, CZ
e-mail:
Zástupce ředitele
prof. Brian Littlechild
University of Hertfordshire, UK
e-mail:b.littlechild@herts.ac.uk
2. zástupce ředitele
doc. Mgr. Marie Špiláčková, Ph.D.
Ostravská univerzita, CZ
e-mail:
Kontaktní osoba
Pavla Nemethováe-mail:
telefon:553 46 3107

Adresa:

Kancelář ERIS
Ostravská univerzita
Fakulta sociálních studií
Českobratrská 16
702 00 Ostrava

instagram
facebook
youtube
twitter
linked in
rss
social hub