Přidružení členové

Individuální členové


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 01. 2021


Přidružené členství v ERIS

Přidružené členství v ERIS - dle Dodatku č. 1 ke Stanovám Evropské dozorčí rady Evropského výzkumného institutu sociální práce.