OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Evropský výzkumný institut sociální práce > Přidružení členové

Přidružení členové

Individuální členové


Přidružené členství v ERIS

Přidružené členství v ERIS - dle Dodatku č. 1 ke Stanovám Evropské dozorčí rady Evropského výzkumného institutu sociální práce.
facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub