Přidružení členové

Individuální členové


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 06. 2019


Přidružené členství v ERIS

Přidružené členství v ERIS - dle Dodatku č. 1 ke Stanovám Evropské dozorčí rady Evropského výzkumného institutu sociální práce.