Přidružení členové

Hochschule Bremen
zastoupená prof. Dr. Can M. Aybekem

Univerzita Palackého v Olomouci - Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie
zastoupená RNDr. Markétou Seidlovou, Ph.D.

Kolping University of Applied Sciences
zastoupená Kamilė Gudišauskienė

ESEIS: École Supérieure Européenne de l'Intervention Sociale
zastoupená dr. Béatrice Muller

LIRTES - Université Paris-Est Créteil
zastoupená prof. Laurence Costes

Technical University of Applied Sciences Würzburg-Schweinfurt
zastoupená prof. Vera Taube

Catholic University of Applied Sciences
zastoupená prof. Dr. Isabelle-Christine Panreck

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
zastoupená doc. Mgr. Vladimír Lichner, Ph.D.


Individuální členové

PhDr. Andrej Kállay, Ph.D.
MCI /The Entrepreneurial University

Prof. em. Dr. Dr.h.c. Detlef Baum

Jutta Helga Harrer-Amersdorffer, M.A.
Social Work


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 09. 2023


Přidružené členství v ERIS

Přidružené členství v ERIS - dle Dodatku č. 1 ke Stanovám Evropské dozorčí rady Evropského výzkumného institutu sociální práce.