Přidružení členové

Aktualizováno: 27. 04. 2017

Individuální členové


Přidružené členství v ERIS

Přidružené členství v ERIS - dle Dodatku č. 1 ke Stanovám Evropské dozorčí rady Evropského výzkumného institutu sociální práce.