O nás

Výsledkem spolupráce Ostravské univerzity (Fakulty sociálních studií OU) se zahraničními vysokými školami v Evropě a výsledkem snah o prohloubení výzkumu v sociální práci bylo v roce 2007 uzavření dohod o založení Evropského výzkumného institutu sociální práce ERIS (European Research Institute for Social Work ERIS) se sídlem na Ostravské univerzitě.

Zakládající listina ERIS uvádí následující poslání institutu: „ERIS bude realizovat v partnerských zemích i mimo ně vysoce kvalitní výzkumné projekty a bude vytvářet vysoce kvalitní vzdělávací materiály pro studijní programy sociální práce“.

Zakládající evropské univerzity

 • Ostravská univerzita v Ostravě
 • Katolická univerzita Eichstätt-Ingolstadt (SRN)
 • Univerzita Hertfordshire (Velká Británie)
 • Katolická univerzita Lille (Francie)
 • Univerzita Kuopio (Finsko)
 • Trnavská Univerzita v Trnavě (Slovensko)
 • Katolická vysoká odborná škola v Severním Porýní Vestfálsku, Kolín n. Rýnem, (SRN)

Cíle ERIS

 • Zabývat se výzkumem (klást důraz zejména na srovnávací výzkumy a ucházet se o podporu výzkumných projektů na evropské úrovni).
 • Vytvářet databázi informací (o realizovaných výzkumných projektech, disertačních pracích, publikacích, vydavatelská činnost).
 • Podporovat odborný růst nových vědeckých pracovníků z řad studentů i akademických pracovníků.
 • Nabízet expertízy politikům i agenturám sociální práce po celé Evropě.
 • Být zdrojem znalostí a dovedností pro vytváření dobré praxe sociální práce v celé Evropě.
 • Nabízet rozvoj vědomostí a dovedností pro managery i sociální pracovníky z praxe.

Spolupráce v rámci ERIS umožní promítnout aktuální výsledky výzkumu na evropské úrovni do vzdělávacího procesu na OU. Zároveň umožní pedagogům i studentům získávat zpětnou vazbu na evropské úrovni.

V dubnu 2008 se uskutečnilo v aule Ostravské univerzity slavnostní setkání zástupců zakládajících univerzit s rektorem OU a slavnostní zahájení činnosti ERIS.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017