OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Evropský výzkumný institut sociální práce > O nás > Poslání

Poslání ERIS

Prohlášení Evropského výzkumného institutu sociální práce

Evropský výzkumný institut sociální práce bude realizovat vysoce kvalitní výzkumné projekty v rámci partnerských institucí evropských zemí i mimo ně a zároveň bude produkovat fundované výukové materiály pro programy sociální práce a sociální péče.

Bude vystupovat v roli propagátora a koordinátora vysoce kvalitních výzkumů a pedagogických materiálů, které přispějí k evropskému a mezinárodní vývoji v sociální práci a komunitním rozvoji. Využití výsledků projektů zpřístupní institut univerzitám, sociálním pracovníkům, politikům a manažerům prostřednictvím publikací a webových stránek.

facebook
instagram
youtube
twitter
linked in
rss
social hub