Mezinárodní sbližování, pronikání a přenos v sociální politice a sociální práci

(Transnational Convergence, Diffusion and Transfer in Social Policy and Social Work)

  • Eichstätt, Německo

Konference ERIS v roce 2011 s názvem Mezinárodní sbližování, pronikání a přenos v sociální politice a sociální práci se konala ve dnech 12.-14. října 2011 na Katolické univerzitě Eichstättu - Ingolstadtu.

Akce, do níž se zapojilo více než 80 účastníků z celého světa, byla štědře sponzorována německou nadací „Thyssen-Stiftung“.

Konference mladých akademiků

Třídenní program byl zahájen 12. října 2011 ráno platformou pro mladé vědce, kteří chtějí sdílet své vědecké hypotézy a diskutovat o nich s širší mezinárodní komunitou. Na konferenci mladých akademiků vystoupilo v roli řečníků šest studentů doktorského studia z celé Evropy. Jejich různorodá témata i připojené návrhy výzkumů byly intenzivně projednávány na tříhodinové konferenci, což lze ve výsledku vnímat jako velký úspěch s kladnou odezvou na straně studentů i vyučujících.

Hlavní konference

„Hlavní“ konference začala teoretickými přístupy, přičemž zahajovací řeč přednesl Prof. Dr. Erath (Eichstätt), který hovořil na téma „Sociální práce a Evropa nebo evropská sociální práce? Teoretická debata?“. Poté představil Dr. Schulte několik velice zajímavých myšlenek týkající se otázky „Sbližují se evropské sociální systémy díky celoevropskému nároku na sociální příspěvky?“. Dále se uskutečnily dva workshopy: s názvem „Sbližují se systémy sociálního zabezpečení členských států EU?“ (vedl Prof.Dr. Schieren/Eichstätt) a „Sociální politika v EU: dopady institucionální změny na proces rozhodování v organizacích“ (vedl Prof. Dr. Selck/ Oldenburg).

Druhý den probíhal s větším zaměřením na metodologický přístup, kdy jako první prezentoval svůj příspěvek Prof. Dr. Littlechild (Hertfordshire) na téma „Směřování k praxi založené na důkazech - cesta k identitě evropské sociální práce“. Následně pojednal Dr. Hacker z nadace Friedrich-Ebert-Stiftung (Foto) o „Otevřené metodě koordinace a evropské sociální politice. Jak poměřovat přesun strategií a sbližování systémů. Případ penzí v OMK“.

konference

Dopolední program završily dva workshopy. Náplní prvního z nich, pod vedením Prof. Dr. Hämäläinen (Kuopio), byly „Evropské trendy v metodách a praxi sociální práce“. Druhý workshop, nesoucí název Evropská sociální práce - důvod k zamyšlení?, řídil Prof. Dr. Borrmann (Landshut).

Odpolední část zahájila řeč Prof. Dr. Gojové (Ostrava). Uvedla příspěvek s poutavým názvem „'Nové' východoevropské země - pokusná oblast pro budoucnost sociální Evropy“. Po ní následoval proslov Prof. Dr. Fedkeho (Landshut) o „Řízení sociální práce napříč Evropou - v čem spočívají rozdíly?“.

Čtvrteční program byl zakončen dvěma zajímavými workshopy, z nichž jeden vedli doc. dr. Šramatá (Trnava) a její kolega dr. Kallay (Trnava). Věnovali se „Trendům sociální politiky a sociální práce ve východní Evropě“. Druhý, řízený doc. Dr. Chytilem (Ostrava), se zaměřoval na „Evropský sociální model a sociální služby“.

Pátek byl „vrcholným mezinárodním dnem“. Zahájila jej Prof. Dr. Vidya Rao z Tata Institute of Social Sciences v Bombaji, Indie. (Foto) Posluchačům zprostředkovala hlubší nahlédnutí do vývoje sociální práce a sociální politiky v Indii.

konference konference

Poté Prof. Dr. Mel Gray z University of Newcastle, Austrálie přednesla příspěvek o rozšiřování sociální práce v Austrálii, na což navázala její americká kolegyně Prof. Dr. Barreta - Herman z University of St. Thomas, St. Paul. Vedle historických faktů o sociální práci a sociální politice ve Spojených státech také zdůraznila některé současné a budoucí trendy podporující argument „makropraxe“.

Na závěr třídenního setkání byli mimoevropští akademici vyzváni, aby se poděli o své názory na „Evropskou sociální práci“ z jejich konkrétního pohledu v rámci panelové diskuze, která konferenci zakončila.

konference


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022