Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2012

6. ročník Mezinárodní jarní školy sociální práce konaný ve dnech 24. - 28. dubna 2012 se těšil mimořádnému zájmu studentů a akademiků: zúčastnilo se ho celkem 56 osob, z toho 37 ze zahraničních univerzit. Kromě již tradičních hostů z německého Eichstättu, Kölnu a Landshutu, anglického Hertfordshire, finského Kuopia, slovenské Trnavy, polské Poznaně a francouzského Lille přijala pozvání zástupkyně norské univerzity v Trondheimu. Zázemí pro akci poskytla opětovně a k plné spokojenosti všech účastníků VŠB TUO.

Těžiště odborného programu představovaly jako obvykle prezentace příspěvků studentů týkající se disertačních či diplomových prací, diskuse s učiteli, skupinové a individuální konzultace. Právě možnost diskutovat v neformálním, přátelském prostředí s akademiky z různých zemí, získat od nich "zpětnou vazbu" považovali studenti za velmi přínosnou.

Na letošní jarní školu navazovaly přednášky a workshop realizované v rámci projektu „Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu OU FSS“ (VEDTYM). Konkrétně se jednalo o přednášky prof. Petera Eratha z Katolické univerzity v Eichstättu na téma Valid research topics, creation of research questions a prof. Briana Littlechilda z University of Hertfordshire Specific Aspects of Qualitative Approach in Research in Social Work, Ethics in Research in Social Work a workshop, vedený taktéž prof. Littlechildem, s názvem Creative (Expert/Scientific)Writing.

Přednášky akademiků
prof. Peter Erath, EichstättValid research topics, creation of research questions (VEDTYM)
prof. Brian Littlechild, HertfordshireSpecific aspects of qualitative approach in research in social work, ethics in research in S.W. (VEDTYM)
 Workshop "Creative Writing" (VEDTYM)
Prof. Peter Erath, EichstättFrom research idea to a research design
Prof. Emmanuel Jovelin, Lille 
Sarah Toulotte, LilleFrom social service, from work to social service in company:an agent in change
Příspěvky studentů
Andreas Baldschun, KuopioOccupational well-being of child welfare workers working with families and children
Tuulikki Ylä-Outinen, KuopioOlder people´s active life with their own lifestyles at home and in sheltered housing for older people
Timo Hokkanen, KuopioSocial Work in Integrated Welfare System for Elderly
Sarah Harris, HertfordshireWhat Will be the Impact of "Payment by Results" (PbR) for Social Work?
Claire Sanday, HertfordshireHow will Social Workers maintain their autonomy while providing personalised care for all Service Users in 2012
Michaela Hromková, TrnavaQuality of social services of institutional care for people with disabilities
Valerie Pillet, LilleForeigner minors
Tigrine Ourabah, LilleSocial centers in the heart of working-class districts
Eva Nedomová, OstravaEthical dilemmas in Social Work Research
Martin Brezina, OstravaThe effects of vocational training programs on employability of the unemployed
Irena Kopciuchová, OstravaLife of Roma in the Czech Republic and France
Vendula Gojová, OstravaSocial Work in Social Entrepreneurship
Eliška Lindovská, OstravaLife situation "under the influence and on the street" from the perspective of homeless people - partial presentation of dissertation thesis
Kateřina Partiková, OstravaMutual cooperation between organizations providing support to families with children
Marek Mikulec, OstravaPoverty and Social Exclusion in Urban Area
Gabriela Nytra, OstravaStrategy of "Social Survival" of the widowed senior citizens

Video

Fotogalerie

Jarní škola sociální práce v Evropě 2012
Jarní škola sociální práce v Evropě 2012
Jarní škola sociální práce v Evropě 2012
Jarní škola sociální práce v Evropě 2012
Jarní škola sociální práce v Evropě 2012
Jarní škola sociální práce v Evropě 2012
Jarní škola sociální práce v Evropě 2012
Jarní škola sociální práce v Evropě 2012
Jarní škola sociální práce v Evropě 2012

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017