Mezinárodní konference „Social Work and Diversity“ v Kolíně nad Rýnem

konference Social Work and Diversity - tak znělo téma letošní konference pořádané ve dnech 21. až 23. října institucí European Research Institute for Social Work (ERIS) na Katolické vysoké škole NRW v Kolíně nad Rýnem.

Přibližně sto zúčastněných sledovalo přednášky referentů, kteří přestavovali perspektivy sociální práce svých vlastních zemí v evropském kontextu a předkládali rozmanité podněty k rozvoji nových modelů. Rozdílná pojetí jednotlivých referentů, vyplývající ze specifik jejich zemí (na konferenci vystoupili mimo jiné přednášející z Francie, Anglie, Finska, České republiky nebo ze Slovenska), přispěla k plodné výměně zkušeností. V rámci tématu Social Work and Diversity stály v popředí zejména tematické oblasti Culture, Class, Gender a Religion, jejichž obsahy byly intenzívně objasňovány a diskutovány během přednášek a v rámci práce ve workshopech.

Úvodní přednášku na téma Education and Capabilities přednesl prof. Dr. Dr. h.c. Hans-Uwe Otto. prof. Dr. Brian Littlechild a  prof. Dr. Emmanuel Jovelin posuzovali ve svých přednáškách zejména aspekty Culture and Social Work, zatímco prof. Dr. Oldřich Chytil a prof. Dr. Jan Keller z České republiky spolu s  prof. Dr. Erathem přibližovali téma Class and Social Work.

konference

Další den konference následovaly vstupy se zaměřením na Gender and Social Work, které představili Caroline Meffan, M.A. a  prof. Dr. Ria Puhl a příspěvky prof. Dr. Hämäläinena a prof. Dr. Josef Freise z oblasti Social Work and Religion.

konference

Zejména ve workshopech pak měli účastníci možnost zapojit se do vědeckého diskursu a přispět tak k rozvoji dalších myšlenek. V závěrečné panelové diskusi stály v centru pozornosti zúčastněných otázky, jakou cestu si bude razit sociální práce a jak se bude formovat profesionální postoj v budoucí Evropě.

Následující konference výzkumného institutu ERIS se koná v roce 2011 na Katolické univerzitě Eichstätt-Ingolstadt.


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022