Mezinárodní konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem

  • 21. - 23. října 2009, Trnava, Slovensko

Katedra sociálnej práce FzaSP TU v Trnave usporiadala v dňoch 21. – 23. októbra 2009 medzinárodný kongres s názvom Sociálna práca medzi privatizáciou a verejným sektorom.

Išlo v poradí o tretie podujatie svojho druhu, ktorého cieľom bola výmena informácií a skúseností odborníkov z rôznych európskych krajín, zástupcov štátnych i neštátnych organizácií a vzdelávateľov a odborníkov z praxe sociálnej práce.

Tento ročník bola venovaná pozornosť procesu privatizácie verejného sektora a úlohe a postaveniu sociálnej práce v tomto procese. K hlavným tématickým okruhom kongresu patrili:

  • smerovanie sociálnej politiky a sociálnych služieb v Európe
  • pozícia sociálnej práce v trhovom hospodárstve
  • úloha tretieho sektora v oblasti poskytovania verejných služieb
  • spolupráca verejného sektora a mimovládnych organizácií v oblasti poskytovania služieb

Tak ako v predchádzajúcich rokoch, aj tento ročník bol kongres organizovaný v spolupráci s Európskym výskumným inštitútom sociálnej práce (ERIS), ktorého zakladujúcim členom je aj Trnavská univerzita. K vysokej kvalite kongresu prispeli veľmi zaujímavé prednášky pozvaných hostí, najmä: prof. Jana Kellera z Ostravskej univerzity, mons. Františka Tondru, prof. Vojtecha Tkáča, bývalého ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR, prof. Petra Eratha a prof. Christopha Fedkeho z Katolíckej univerzity v Eischtät-Ingoldstadte, prof. Juhu Hämäläinena z univerzity v Kuopiu, dr. Jeremyho Evansa z univerzity v Hertfortshire, Doc. Oldřicha Chytila, riaditeľa ERIS a pod. Celkovo sa prijali pozvanie na konferenciu hostia zo  šiestich krajín a desiatich európskych univerzít.

Ako hlavné výstupy z kongresu bolo konštatované:

  • Vo viacerých krajinách Európy sme svedkami postupnej privatizáce sektoru sociálnych služieb, ktoré sa stávajú predmetom verejných zákazok s hlavným kritériom výberu a to je ekonomické hľadisko, t.j. cena za službu. Tým, že zadávateľ zákazky určuje metódy, s ktorými má pokytovateľ služby s klientom pracovať, postavenie sociálnej práce sa mení tak, že metódy sociálnej práce nie sú určované teoretickým konceptom alebo modelom ale cenou a finančnou efektivitou. O metódach práce totiž rozhoduje zadávateľ a nie klient, resp. jeho potreby, charakteristiky a špecifiká.
  • Na Slovensku sú neštátne organizácie vnímané ako subjekt, ktorý v mnohých prípadoch supluje verejný sektor, dokonca je schopný vytvárať a ponúkať nové modely riešenia sociálnych problémov. K hlavným nedostatkom patrí nedostatočná spolupráca verejného a súkromného sektora v oblastiach finančnej a legislatívnej podpory, vo výmene skúseností a aktívneho spolupodieľania sa na tvorbe legislatívy.

Katedra sociálnej práce FZaSP tak ukončila sériu medzinárodne úspešných konferencií s bohatou zahraničnou účasťou.

Organizátorom nasledujúcej konferencie je Katolícka univerzita aplikovaných vied Severné Porýnie – Vestfálsko. Konferencia sa bude konať v  októbri 2010 a bude mať názov Social work and Diversity. Looking at Gender, Class, Culture and Religion.

Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave
Konference Sociální práce mezi privatizací a veřejným sektorem
Copyright: Trnavská univerzita v Trnave

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022