Sociální práce v krizi: Řešení nebo součást problému?

Ve dnech 20. a 21. října 2023 se uskutečnila Mezinárodní konference ERIS v německém Würzburgu. Téma konference znělo následovně: „Sociální práce v krizi: Řešení nebo součást problému?“ Konference se účastnilo více než 60 akademiků a studentů z celého světa. Když vzpomeneme Evropské země, můžeme zmínit Německo, Velkou Británii, Polsko, Slovensko, Rakousko a další. Transnacionální perspektivu sociální práce přinášeli zejména přednášející z Ománu, Libanonu nebo Indie. Konference tak přinesla nejen zajímavé příspěvky a inspirace ze zahraničí, ale také možnost síťování se s dalšími partnery se společným zájmem z celého světa.

Pan profesor Oldřich Chytil v průběhu své uvítací řeči předal funkci ředitele ERIS Kateřině Mikulcové a obdržel od ní, za bouřlivého potlesku celého sálu, poděkování za vytvoření ERIS a výkon funkce ředitele ERIS po dobu posledních 15 let.

Hlavním řečníkem konference byl Timo Toikko z University of Eastern Finland s příspěvkem „Sociální Politika v náročné době“, v němž se, mimo jiné, účastníci konference měli možnost dozvědět, jak souvisí sociální politika státu s indexem štěstí jeho občanů.

V rámci konference jsme mohli slyšet příspěvky zaměřené třeba na témata resistence v sociální práci, životních příběhů žen z rurální Indie, utváření empatie u studentů sociální práce pomocí simulačních panenek, uprchlické krize, role etických kodexů v rozhodování v sociální práci a další.

Konference také nabízela tematické procházky městem zaměřené např. na sítě služeb pro osoby bez domova nebo street work.


Konference Evropského výzkumného institutu sociální práce v Německu
Konference Evropského výzkumného institutu sociální práce v Německu
Konference Evropského výzkumného institutu sociální práce v Německu
Konference Evropského výzkumného institutu sociální práce v Německu
Konference Evropského výzkumného institutu sociální práce v Německu
Konference Evropského výzkumného institutu sociální práce v Německu
Konference Evropského výzkumného institutu sociální práce v Německu
Konference Evropského výzkumného institutu sociální práce v Německu
Konference Evropského výzkumného institutu sociální práce v Německu
Konference Evropského výzkumného institutu sociální práce v Německu

Zveřejněno / aktualizováno: 25. 10. 2023