Mezinárodní jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2023

16. ročník Mezinárodní jarní školy sociální práce, proběhl ve dnech 11.-14. dubna 2023 v Ostravě, na půdě Fakulty sociálních studií OU. Fyzicky se této konference pro mladé, začínající vědce a vědkyně zúčastnilo více jak 50 lidí z řad profesorů a studentů z různých koutů Evropy. Jeden účastník dorazil až z Nepálu. Během tří dnů jsme měli možnost slyšet příspěvky od 16 účastníků. Jednalo se o studenty z Velké Británie, Španělska, Německa, Polska, České republiky. Pro tři studentky doktorského studia na univerzitě Gandhigram Rural Institut v Indii a jejich školitelku prof. Hilaria Soundari jsme připravili jeden dopolední online blok.

Odborný program byl primárně věnován příspěvkům studentů týkajících se jejich disertačních a diplomových prací a diskusemi se zahraničními i českými experty. Příspěvky byly z různých oblastí sociální práce jako například sociální práce s rodinou nebo sociální práce s lidmi ohroženými sociálním vyloučením. Jednotlivé příspěvky přitom na témata výzkumu nahlížely optikou současného i historického diskurzu.

Součástí odborného programu byla i přednáška významného profesora v oblasti sociální práce z britské University of Hertfordshire pana profesora Briana Littlechilda. Ve své přednášce s názvem „Social Work and Social Work Research: How well do our Research Questions, Methods and Findings Contribute to Improvements in Policies and Practices - and who Judges these Things, how?“ se věnoval klíčovým znakům metodologie výzkumu v sociální práci a zároveň hodnotami sociálních pracovníků a jejich vlivem na realizaci samotného výzkumu. Profesor Littlechild se během své přednášky zamýšlel a pokoušel se nalézt odpovědi na otázky „Jak postupovat, abychom tyto hodnoty, co nejlépe reflektovali a abychom dostáli svým cílům z hlediska lidských práv a potřeb uživatelů služeb sociální práce a pečovatelů?“, „Jak změříme, zda to, co děláme a způsob, jakým to děláme, má hodnotu - a z čí perspektivy?“.

Doktorka Isabella Kaminszka Jaktaczk z polské univerzity v Lodži si pro účastníky připravila velmi zajímavý metodologický workshop s názvem „PhotoVoice in Social Work Research“. PhotoVoice představuje jednu z oblíbených technik participativního výzkumu, ke které jsou přizváni (nejen) lidé ohrožení sociálním vyloučením a/nebo sociálně vyloučení. Během workshopu byla účastníkům tato technika představena, spolu s příklady dobré praxe a osobních zkušeností lektorky. Posluchači diskutovali proces konstrukce výzkumných materiálů s využitím této techniky. Cílem workshopu bylo zaujmout zájemce o participativní akční výzkum v sociální práci i ty, kteří hledají aktivity na pomezí sociální práce a umění a hledají výzkumné aktivity, které vyvolávají společenskou odezvu a změnu.

Díky paní docentce Kateřině Mikulcové z Fakulty sociálních studií OU jsme letos poprvé zahrnuli do speciálního odborného programu tzv. „World Café“. World café je metoda vyznačující se tím, že se „každý potká s každým“. Smyslem je vytvořit prostor, který podporuje „dobrou konverzaci“, kde může kdokoli mluvit o věcech, které jsou pro něj důležité. Téma letošního World Café bylo totožné s tématem odborné přednášky prof. Littlechilda, na kterou tato aktivita navazovala.

Zapojilo se do ní hned několik členů ERIS z různých evropských univerzit. První stanoviště se pod vedením prof. Doris Böhler z rakouské univerzity FHV Vorarlberg a prof. Sigrid Bathke z německé Hochchule Landshut věnovalo způsobům života z rodinné perspektivy jako výzkumnému tématu budoucnosti. Dr. Malgorzata Kostrynska a prof. Mariusz Granosik z polské univerzity v Lodži zaměřili pozornost účastníků konference na participativní přístupy v sociální práci. Prof. Laure Lienard z Katolické univerzity v Lille, Francie se věnovala tématům chudoby, vyloučení a násilí. Poslední stanoviště bylo pod záštitou dr. Andreje Kállaye ze Slovenska zaměřeno na lidská práva a specificky na práva dětí.

Studenti, ale zejména profesoři hodnotili jednotlivé studentské prezentace jako velice kvalitní a zdařilé. Účastníci si velmi pochvalovali tzv. „small groups dialogue“, které probíhaly na konci každého dne, kde aktivně prezentující studenti měli příležitost diskutovat hlouběji svá témata a výzkumné kroky s evropskými odborníky v oblasti sociální práce.


Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2023
Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2023
Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2023
Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2023
Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2023
Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2023
Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2023
Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2023
Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2023
Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2023
Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2023
Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2023
Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2023
Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2023
Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2023
Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2023

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 05. 2023