Mezinárodní sympozium Participace: cesta k inkluzi?

Podzimní konference ERIS 2021, která se měla původně konat v září 2020 ve Štrasburku, se nakonec uskutečnila na pařížské CNAM (Conservatoire national des arts et métiers, česky Národní konzervatoř umění a řemesel) ve dnech 28.–30. září 2021. Téměř čtyřicítka přednášejících, vědců a studentů z několika partnerských univerzit se sešla, aby mohla diskutovat o tématu, které je pro současnou praxi sociální práce i další studijní oblasti (pedagogika, právo, politologie, životní prostředí atd.) velmi důležitým – Participace: cesta k inkluzi. Vzhledem k situaci v souvislosti s koronavirem se mnozí rozhodli zúčastnit on-line, což navzdory technickým problémům umožnilo větší zapojení a širší publikum. Rádi bychom tímto poděkovali řediteli CNAM, M. Olivieru FARONOVI, za to, že souhlasil s pořádáním celé akce, a to i přesto, že byl o organizaci požádán s velmi krátkým předstihem.

Hlavní přednášky a sympozia se opírala o filozofické a etické vhledy i o řadu praktických příkladů z výzkumu a zkoumala vztah mezi participací a inkluzí v nejrůznějších oblastech, jako je např. ochrana dětí, migrace, stárnutí populace, vzdělávání (inkluze ve školách a vzdělávání v sociální práci), komunitní práce, gender, občanská společnost a demokracie. Doufáme, že tato konference bude mezníkem v teoretickém pojetí participace a inkluze, dvou konceptů, které jsou v sociální politice na národní i evropské úrovni používány velmi liberálně a se silnou pozitivní konotací, ale kterým obvykle chybí opora ve výzkumu.

Výstupy z konference budou publikovány ve formě

  • článků ve zvláštním čísle časopisu ERIS Journal (pro anglicky mluvící přispěvatele);
  • příspěvků do knihy, která bude vydána ve Francii (pro francouzsky mluvící přispěvatele).
Mezinárodní sympozium Participace: cesta k inkluzi?
Mezinárodní sympozium Participace: cesta k inkluzi?

Zveřejněno / aktualizováno: 02. 11. 2021