Mezinárodní vědecká konference „Děti v sociální práci“ v Trnavě

Ve dnech 7.-8. listopadu 2019 proběhla na Trnavské univerzitě v Trnavě konference Children in Social Work, kterou organizovala Katedra sociální práce ve spolupráci s Evropským výzkumným institutem sociální práce (ERIS). Konferenci zahájil děkan Fakulty zdravotnictví a sociální práce Trnavské univerzity prof.vMUDr. Jaroslav Slaný, CSc., vedoucí Katedry sociální práce doc. PhDr. Eva Mydlíková, PhD. a hlavní organizátorka konference doc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.

Významným úvodním momentem konference byla plenární přednáška Prof. PhDr. Ivety Radičové, PhD., která hovořila o nových trendech v moderní společnosti a jejich vlivu na novou generaci. Na této vědecké akci odeznělo i množství dalších velmi ajímavých aktuálních témat zabývajících se vzděláváním dětí pod záštitou Barbary Gasteiger Klicperi z Rakouska a o svých zkušenostech s intervencí s dětmi a rodinami přednášeli významní hosté z Polska.

Po úvodních přednáškách se účastníci konference mohli obohatit o nové vědecké a praktické poznatky a zkušenosti kolegů v několika paralelně probíhajících workshopech ve čtvrtek a v dalších dvou pátečních workshopech, kde proběhly přednášky orientované na oblasti jako: dítě a jeho zdravý vývoj, ochrana dítěte a rodiny, diverzita a sociální inkluze, práva dítěte a problematika násilí na dětech a nové výzvy pro sociální práci s dítětem a rodinou. Konferenci zakončil profesor Emmanuel Jovelin z Francie přednáškou věnovanou komparaci přístupu k nezletilým bez doprovodu v Evropě.

Poděkování Briana Littlechilda z University of Hertfordshire (Velká Británie) a hlavní organizátorky doc. PhDr. Miriam Slané, PhD. bylo významným okamžikem závěru konference. Mimo jiné si účastníci při příležitosti konference připomněli vzácnými fotografiemi vystavenými v budově FZSP nadcházející 30. výročí sametové revoluce, jako památného okamžiku naší nedávné historie.


Zveřejněno / aktualizováno: 21. 05. 2020