Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2019

13. ročníku Mezinárodní jarní školy sociální práce, který proběhl ve dnech 9. – 12. dubna 2019 poprvé v nových prostorách zrekonstruované budovy FSS, se zúčastnilo celkem 57 osob, z toho 39 ze zahraničních univerzit - z německého Eichstättu, Koblenze, Brém, Landshutu, anglického Hertfordshire, finského Kuopia, ruské Moskvy, Rostova na Donu, slovenské Trnavy, francouzského Lille a Strasbourgu Metz, rakouského Dornbirnu, a polské Lodže a rovněž jsme přivítali studenty z Ruska, Jižní Koreji a Slovenska.

Odborný program byl věnován příspěvkům studentů týkajících se disertačních či diplomových prací, diskusemi s učiteli, skupinovým a individuálním konzultacím. Možnost setkat se, diskutovat v neformálním, přátelském prostředí s akademiky z různých zemí, získat od nich “zpětnou vazbu” a příležitost vyzkoušet si prezentaci v anglickém jazyce je pro účastníky této akce stěžejní. V rámci kulturního programu jsme účastníkům nabídli operní představení Julietta aneb snář.

V rámci letošní Jarní školy proběhly přednášky a workshop realizované v rámci projektu „Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu OU FSS“ (VEDTYM), který je v závěrečné fázi udržitelnosti. Konkrétně se jednalo o badatelské odpoledne pro studenty doktorského studia s profesorem Brianem Littlechildem z Univerzity Hertfordshire – akademické psaní a výzkum a s prof. Mariuszem Granosikem z Polska na téma Výzkum v sociální práci – narativní zakotvená teorie.


Přednášky akademiků
Prof. Can Aybek Evaluation Research in Social Work: Challenges from a Methodological Perspective
 
Příspěvky studentů
Izabela KamińskaUnderstanding professional identity in social work - selected theoretical and research approaches
Jutta HarrerMultimodality and Variability in case work in integrated family services in Germany
Christopher AdemuwagunSocial Work Engagement with Mental Disordered offenders: A critical analysis of a technical-rational approach to Forensic Mental Health Social Work
Rena AhadThe Relationship between Family Violence and  Youth Offending- Implications of Social Work
Aminata DiattaSub-Saharian Elderly Immigrants in France: the Question of Return or Non-return
Ophélie BolinardStudy of an experimental social system: the case of young isolated foreign adults
Francois LahureFrom market strategies to a quality economy: how are liberal social workers organized in their practices?
Clémentine BossuytMigration and mental health, the consequences of exil regarding mental health for newcomers (migrant people)
Raphaël KellerFrom Prison to Street, What Space for Housing? The Question of the Care of People Released from Prison without Lodging
Justine OhlmannWhat ar the effects of the Implementation of Evaluation on the Life of Organizations in the Child Protection Sector
Anavilde SatonoleThe Prostitution in Angola
Sophie MathieuSocial Work and Asylum in France: Professionals beteween Prescribed Work and Real Work
Alexandr LepinMen as Social Work Clients: a Qualitative Expolratory Study of Social Workers Gender Professional Competencies
Sisko PiippoSocial Workers' Professional Agency in Domestic Violence Interventions
Laure LienardCommunity work and Social Intervention in Europe
Tomáš MalíkTransformation of Social Work in Czechia after year 1989
Klára GanobjákováHow do People with Disabilities Live in (Social) Housing in Ostrava?
Petr LazarComparing Social Work: What Do Czech Social Workers Think of the "Social Reform 2012"
Alena VaňharováInvolvement of Children in Social Work with Families
Zuzana StankováSources of Support for Social Inclusion: Socially Excluded Localities in a Czech Social Work
Kristina WilamováSocial Housing of Families in Ostrava
Zuzana BrodilováRoma Communities in Situation of Political Violence
Jakub ČernýSkype: Allyship and resistance of priviliged actors in the context of a struggle for the right to housing and the city

Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2019
Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2019
Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2019

Zveřejněno / aktualizováno: 20. 01. 2020