Mezinárodní konference European Dimension in Social Work Education and Practice

Ve dnech 24.–25. září 2018 se konala na Ostravské univerzitě mezinárodní konference European Dimension in Social Work Education and Practice, organizovaná českou delegací Skupiny Progresivní Aliance Socialistů &Demokratů v Evropském Parlamentu ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Ostravské univerzity a Evropským výzkumným ústavem sociální práce Ostravské univerzity. Konference byla uspořádána jako jediná konference v České republice při příležitosti 100 letého výročí vzdělávání v sociální práci v České republice. Konference zároveň připomněla 10. výročí založení Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity a Evropského výzkumného institutu sociální práce Ostravské univerzity. Cílem konference bylo diskutovat souvislosti vztahu mezi sociální strukturou, sociální politikou a sociální prací v Evropské unii. To bylo zároveň tématem zahajovací přednášky profesora Jana Kellera, poslance Evropského parlamentu. Poté následovaly přednášky pozvaných klíčových odborníků z vybraných evropských univerzit, jejichž obsahem byl zejména vliv proměn společnosti na vzdělávání a praxi sociální práce. Po přednášce Oldřicha Chytila z Ostravské univerzity následovaly přednášky profesora Petera Eratha z Německa, Briana Littlechilda z Velké Británie, Waltera Lorenze z Itálie, Hanse van Ewijka z Nizozemí, Emmanuela Jovelina z Francie, Riiny Kiik z Norska, Eleny Iarskaie-Smirnove z Ruské federace, Mariusze Granosika z Polska, Belly Szabó z Rumunska a Berty Granji z Portugalska. Po každé přednášce následovala diskuze, která pokračovala i o přestávkách a na společné večeři účastníků konference. Vedle přednášejících se účastnili konference zástupci univerzit z dvaceti evropských zemí – Německa, Velké Británie, Irska, Belgie, Maďarska, Portugalska, Ruska, Finska, Francie, Švédska, Rakouska, Řecka, Rumunska, Nizozemí, Dánska, Norska, Švýcarska, Slovenska, Polska, Itálie a USA. Konference se samozřejmě účastnili i pozvaní zástupci škol z České republiky. Konference měla celkem 100 účastníků a důležité je, že se konference mohli zúčastnit studenti doktorského studia Sociální práce ze spolupořádající fakulty. Konference byla na závěr všemi účastníky vysoce hodnocena zejména z hlediska obsahu, poněvadž ve dvou dnech přinesla účastníkům přehled o vývoji vzdělávání a praxe v sociální práci napříč Evropou. Velmi pozitivně byla hodnocena také organizace celé konference. Konference se tak stala důstojnou oslavou zmiňovaných výročí. Z konference byl pořízen videozáznam, který bude k dispozici zejména pro výuku studentů.

prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., Dr.h.c.
předseda vědeckého a organizačního výboru konference


Přednášky – videozáznamy

1. den

2. den


Fotogalerie

Mezinárodní konference European Dimension in Social Work Education and Practice
Mezinárodní konference European Dimension in Social Work Education and Practice
Mezinárodní konference European Dimension in Social Work Education and Practice
Mezinárodní konference European Dimension in Social Work Education and Practice
Mezinárodní konference European Dimension in Social Work Education and Practice
Mezinárodní konference European Dimension in Social Work Education and Practice
Mezinárodní konference European Dimension in Social Work Education and Practice
Mezinárodní konference European Dimension in Social Work Education and Practice
Mezinárodní konference European Dimension in Social Work Education and Practice
Mezinárodní konference European Dimension in Social Work Education and Practice
Mezinárodní konference European Dimension in Social Work Education and Practice

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 11. 2018