Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2018

12. ročníku Mezinárodní jarní školy sociální práce, který proběhl ve dnech 17. – 20. dubna 2018 v areálu VŠB TUO, se zúčastnilo celkem 56 osob, z toho 37 ze zahraničních univerzit - z německého Eichstättu,. Koblenze, Brém, anglického Hertfordshire, maďarské Budapešti, slovenské Trnavy, francouzského Lille a Strasbourgu, rakouského Dornbirnu, ruského Rostova na Donu a polské Lodže a rovněž jsme přivítali studenty z Ruska, Rumunska a Slovenska.

Odborný program byl věnován příspěvkům studentů týkajících se disertačních či diplomových prací, diskusemi s učiteli, skupinovým a individuálním konzultacím. Možnost setkat se, diskutovat v neformálním, přátelském prostředí s akademiky z různých zemí, získat od nich „zpětnou vazbu“ a příležitost vyzkoušet si prezentaci v anglickém jazyce je pro účastníky této akce stěžejní. V rámci kulturního programu jsme účastníkům nabídli baletní představení Don Quijote.

V rámci letošní Jarní školy proběhly přednášky a workshop realizované v rámci projektu „Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu OU FSS“ (VEDTYM), který je ve fázi udržitelnosti. Konkrétně se jednalo o badatelské odpoledne pro studenty doktorského studia s profesorem Mariuszem Granosikem z Polska na téma Výzkum v sociální práci – Integrace dat v zakotvené teorii.


Přednášky akademiků
Littlechild Brian, prof.Using concept maps in research and co-production of research
Jovelin Emmanuel, prof.Between deliquent and radicalization Mohamed Merad´s trajectory
Příspěvky studentů
dr. Zuzana ČernáDiscourse Analysis of the Professional Language Used in Social Work with Persons with Physical and Sensory Disabilities
Mgr. Veronika Mia ZegzulkováThe Concept of Education of Social Workers in International Social Work
Mgr. Adéla RecmanováInformational and Communication Technologies in Interventions of Czech Social Workers when Dealing with Vulnerable Children and their Families
Mgr. Šárka DořičákováTerrain Services for Seniors Provided without Registration
Mgr. Ivana KowalikováSocial Support of Seniors by Type of their Households
Mgr. Klára GanobjákováThe Housing of Persons with Physical Disability who Live in City of Ostrava and Surroundings
Mgr. Lenka CaletkováOrganizational Factors and Conditions in the Performance of Social Work
Mgr. Markéta JaníkováLife Stories of Homeless People in the Context of Inclusive Social Work
Mgr. Petra Anna-Marie BláhováSocial Work in the Process of Transformation of the Systém of Care for Children at Risk in the Czech Republic
Mgr. Václav Tomiczek, SKIdentification of the Needs of Families with a Member in the Terminal State of Oncological Illness in the Context of Social Work
Mgr. Katarína Özger, SKCoping Strategies of People Living in Material Need
Lilla Kalla, HUCommunity Organization 1 common presentation
Nikoletta Körösi, HUCommunity Organization
Benjamin Oros, HUCommunity Organization
Szaboles Gal, HUCommunity Organization
Mgr. Matin Gal, SKLife of Families Living on Minimum Wage
Marion Crapoix, ESTES, FRParents' perception of Child Welfare measures
François Vincent, ESTES,FRcommon presentation with Marion Crapoix
Alexandr Lepin, RussiaOvercoming the Stigma in Social Work
Charlotte Terlutte, student LilleFamily Group Conference in France
Ketoma Safsaf, LilleElderly people : ageing and longevity in the North: support the life plan of elder "to stay at home"
James Kyeyune, HertfordshireManagerialist Hospital Settings: Exploring Service user's experiences and perspectives of social work intervention within hospital settings

Zveřejněno / aktualizováno: 25. 06. 2018