ERIS konference v Lodži v Polsku

„Participativní sociální práce: Přístupy, bariéry, kritika“, Lodž 29. – 30. září 2016.

Desátý ročník konference ERIS se uskutečnil 29. – 30. září 2016 v polské Lodži a zorganizovala ho Katedra sociální pedagogiky Univerzity v Lodži. Konference se konala v prostorách Univerzity v Lodži na Fakultě vzdělávacích věd na ulici Pomorska 46/48 v Lodži v Polsku.

Konference se věnovala tématu „Participativní sociální práce: Přístupy, bariéry, kritika“.

Tuto myšlenku rozvedla výzva k podávání konferenčních příspěvků:
„Současná sociální práce čelí na jedné straně výzvě rostoucí a multidimenzionální sociální diverzity a na straně druhé vzrůstajícímu důrazu na budování občanské společnosti založené na aktivitě, rovnosti a participaci. Tyto jevy přinášejí rostoucí očekávání demokratizace systému sociálních služeb, což vyjadřuje ocenění aktivity uživatelů služeb jak v akademickém diskurzu, tak v každodenní praxi. Přijetí předpokladu, že uživatelé služeb znají realitu nejlépe, podkopala dyadické rámce sociální práce v rozdělní: teorie – praxe, výzkumník/zkoumaní, profesionálové, kteří ‚vědí lépe‘/příjemce sociální pomoci atd. a zrodila participativní sociální práci. (...). Participativní sociální práce znovu otevírá témata důvěryhodnosti znalostí, procesů jejich tvorby a použití, účel sociální práce, jejího vztahu k politice a – navíc – role a kompetencí sociálního pracovníka (spolu-)konstruujícího sociální změnu v partnerství ‚s‘ a ne jen ‚pro‘ uživatele služeb“.

Tyto obecné předpoklady rozvedla diskuze, která se zaměřila na následující témata:

  • Teoretické přístupy k participativní sociální práci
  • Participativní výzkumné strategie
  • Participativní sociální práce v praxi
  • Bariéry implementace participativní sociální práce
  • Kritický pohled na participativní sociální práci

Na konferenci se sešlo více než 100 akademických pracovníků, sociálních pracovníků z praxe, studentů doktorského, magisterského a bakalářského studia z Rakouska, České republiky, Slovenska, Německa, Velké Británie, Finska, Francie, Litvy, Itálie, Belgie, Indie a Polska.

Konferenci otevřel Tomasz Trela, první náměstek starosty města Lodže. Ten představil hostům nejen historii Lodže, ale také dopady participativních postupů na proces revitalizace centra Lodže. Děkanka Fakulty pedagogických věd Univerzity v Lodži – prof. Danuta Urabaniak-Zając – představila naši fakultu. Vřelou úvodní řeč přednesl prof. Oldřich Chytil, prezident Evropského výzkumného institutu sociální práce ERIS (Ostravská univerzita), a prof. Ewa Marynowicz-Hetka, vedoucí Katedry sociální pedagogiky (University of Łódź, Polsko).

Poutavé hlavní příspěvky prezentovali prof. Peter Beresford (London Brunel University, Velká Británie), prof. Jean-Marie Barbier (Chaire Unesco Formation et Pratiques Professionnnelles du Cnam, Paris, Francie), prof. Marek Czyżewski (University of Łódź), Polsko) a prof. Ewa Marynowicz-Hetka (University of Łódź, Polsko). Kromě nich představili účastníci v průběhu konference 35 příspěvků a 12 posterů. Podrobnosti k celému programu najdete v přiloženém pdf souboru.

Jedním z klíčových bodů konferenčních plenárních zasedání byla třístranná videokonference s prof. Katherine Tyson (kterou doprovázeli její studenti: Dakari Quimby, Darrick Scott, Victoria Smith-Ellison, Kevin Miller, Cordelia Grimes, Amzie Moore, Jordan Howard-Wilson (Loyola University Chicago, USA) a prof. Jonasem Ruškusem (Katedra sociální práce, Vytautas Magnus University, Kaunas, Litva; člen Výboru pro práva lidí s postižením Organizace spojených národů). Tématem virtuálního setkání byly „Procesy participativního akčního výzkumu a pedagogika: Mezinárodní konverzace“. Témata, která účastníci nastolili, zahrnovala: participativní akční výzkum (PAR) jako metoda praxe transformativní sociální práce při prosazování lidských práv v kontextu otázek postižení, bilaterální, mezinárodní kurz participativní sociální práce, který spolupořádaly týmy z Kaunasu a Chicaga, a projekt mezigeneračního mentoringu pro mladé nacházející se v situaci extrémní chudoby, který realizovali američtí studenti s cílem propagovat lidská práva mládeže („A Bond as Strong as a Lock and Chain“ – Pouto silné jako zámek a řetěz). Rozsah aktivity v rámci tohoto projektu a zapojení studentů bylo imponující a velmi inspirativní.

Zároveň před konferencí nebo po ní probíhalo několik doprovodných programů, např.:

  • seminář CERTS (28. září)
  • recepce v Biedermannově paláci v Lodži a „The Scream – Výkřik“ – Sociálně umělecké vystoupení (Nadace „Second of All“ spolu s uživateli služby)
  • návštěva projektu sociální práce: „Foundation Activation“ Centrum pro vzdělávání a profesní rozvoj lidí s postižením v Lodži, (28. září)
  • návštěva projektu sociální práce: Vzdělávací centrum „Kłos“ („Klas“) v Jedliczi.

Ve zkratce lze říct, že šlo o velmi přínosnou a podnětnou vědeckou i společenskou událost jak na místní, tak mezinárodní úrovni. Výsledky diskuze na konferenci mají naději na dobré zdokumentování. Rádi bychom vás přizvali ke spolupráci na knize, která zaznamená diskuzi o participativní sociální práci a jejím dalším vývoji.

Anita Gulczyńska, Mariusz Granosik, Małgorzata Kostrzyńska


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 01. 2018