Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2016

10. ročníku Mezinárodní jarní školy sociální práce, který proběhl ve dnech 12. - 15. dubna 2016 v areálu VŠB TUO, se zúčastnilo celkem 54 osob, z toho 37 ze zahraničních univerzit - z německého Eichstättu, Landshutu. Koblenze, Brém, anglického Hertfordshire, finského Kuopia, slovenské Trnavy, francouzského Lille, rakouského Dornbirnu a polské Lodže a Olsztynu. Mimořádně jsme přivítali účastníky z Indie, Moskvy a Texa-su.

Odborný program byl věnován příspěvkům studentů týkajících se disertačních či diplomových prací, diskusemi s učiteli, skupinovým a individuálním konzultacím. Možnost setkat se, diskutovat v neformálním, přátelském prostředí s akademiky z různých zemí, získat od nich "zpětnou vazbu" a příležitost vyzkoušet si prezentaci v anglickém jazyce je pro účastníky této akce stěžejní. 10. výročí jsme oslavili na neformálním večírku s hudbou a ochutnávkou místních specialit, kde se účastníci mohli lépe poznat. Milým zpestřením večera byla originální hudební a pěvecká produkce Setta Montgomeryho z Texasu.

V rámci letošní Jarní školy proběhly přednášky a workshop realizované v rámci projektu „Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu OU FSS: (VEDTYM), který je ve fázi udržitelnosti. Konkrétně se jednalo o badatel-ské odpoledne s prof. Ewou Kantowicz z Polska a prof. Detlefem Baumem ze SRN, který se zabýval tématem Reflection on comparative methodology in socila work (social studies).

Přednášky akademiků
dr. Hilaria Soundari, IndiaParticipatory Practices and Paradigms in Social Work Research
prof. Mariusz Granosik, PLSocial Work Research: Conversation/Discourse Analysis
dr. Arlene Montgomery, USADirect Clinical Social Work Practice: Assessment with Neurobiological Lens, a "Bottom-Up" Perspective
prof. Ewa Kantowicz, PLSome Reflection on Comparative Methodology in Social Work (Social Studies)

Příspěvky studentů
Mr. Jabulani Mwale, UKPrivatization of Child Protection and potential impact on Social Work practice: the UK journey so far
Ms. Merve Balci, UKYoung people who suffer partner abuse
Ms. Joy Aghogho Rützler, ATChallenges encountered by graduates from a non EU countries after naturalisation as Austrian in the Labour market
Ms. Akiko Kosaka, Japan/FIHow the Ideas of Social Welfare Have Influenced to Shaping of the Ideas of Social Pedagogy in Modern Japan
Ms. Julie Denry, FRFail to Keep up School and Reconnaissance
Ms. Justyna Cherchowska, PLRole of Social Elderly People's Activity in Creating and Improving their Everyday Life
Ms. Elodie Chevalier, FRWords of the Teenagers Placed in Institution - Comparative Approach in Europe
Ms. Roques Magali, FRSenior Homeless
Ms. Šárka Dořičáková, CZConnection Quality of Social Services for the Elderly People Provided with Registration and without Registration
Mr. Stijn Croes, CZ/BelgiumTowards a Social European Union
Ms. Markéta Janíková, CZThe Living Conditions and Strategies of Socially Excluded Persons
Ms. Sabina Maňková, CZChildren's View on Family Group Conferences
Ms. Ivana Kowaliková, CZPossibilities and Limits of Social Work with Seniors who Live Alone: the Gender Perspective
Ms. Adéla Dvořáková, CZInformalization of Society: Implications for Social Work
Ms. Alena Vaňharová, CZAssessment of the Reasons for Removing a Child from the Family
Mr. Tomáš Waloszek, CZFamily Policy in the Context of New Social Risks
Ms. Maria Solovyeva, RussiaThe Development of Social Entrepreneurship in RSSU

Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022