Konference ERIS 2015 v Landshutu (Německo)

„Evropský výzkumný institut sociální práce“ (ERIS) a „Ústav pro sociální změnu a výzkum soudržnosti“ (IKON) Fakulty sociální práce Vysoké školy Landshut uspořádaly ve dnech 12. a 13. října 2015 v Landshutu konferenci k tématu:

„Role sociální práce v měnícím se světě - sociální změna a soudržnost jako výzva a pověření odborné sociální práce“

K tomuto tématu se do Landshutu sjelo přes 70 účastníků pocházejících z více než 10 zemí. Otázky byly široce prezentovány na přednáškách a zhruba 15 workshopech.

Při koncipování této konference organizátoři vycházeli z toho, že s ohledem na společnost založenou na znalostech a službách došlo v evropských zemích k urychlení procesů změn.

V pozvánce bylo dále uvedeno: „Současná socioekonomická změna je výzvou pro všechny moderní společnosti. Jevy jako stárnutí společnosti, globalizace, migrační vlny a vývoj od průmyslové společnosti ke společnosti založené na službách a znalostech mají významné dopady na téměř všechny společenské oblasti. Sociální práce jako profese a disciplína, která se zabývá lidmi a sociální soudržností v těchto společnostech, je proto těmito změnami obzvlášť ovlivněna. Musí se vypořádat s reformovanými „principy sociálního státu“ a ekonomizací, i s rostoucími procesy nerovnosti a vyloučení. To znamená, že prostřednictvím těchto trendů dochází ke změně rámcových podmínek, i pracovních oblastí a klientů.“

Projednávaná témata tak zahrnovala otázky, jakými jsou:

  • Jaká by mohla být role sociální práce v měnícím světě, jako je tento?
  • Kde přitom vznikají trendy vyloučení/vyčlenění, a jak na ně musí sociální práce reagovat?
  • Jak lze úspěšně dosáhnout sociální soudržnosti navzdory těmto trendům?
  • Jakým způsobem ovlivňují tyto trendy profesní chápání v rámci samotné sociální práce?
  • Jaké procesy změny lze vysledovat ve společnosti v souvislosti s migrací, a jaký mají vliv na sociální soudržnost?
  • Jaké socioekonomické transformační procesy lze vysledovat, a jaké jsou důsledky pro modely sociálního státu, zejména s ohledem na rozvoj chudoby a procesů nerovnosti?
  • Jak se projevují pozměněné genderové vzory a demografická změna, a jaké otázky přitom vyvstávají pro sociální práci?
  • Existují pozměněné nároky na kvalifikaci a vlivy socioekonomické změny na to, jak vyrůstají dětí a mladiství, a jaké strategie má sociální práce v tomto směru?

Výsledky a příspěvky z této konference budou v blízké budoucnosti uveřejněny v publikacích „Evropského výzkumného institutu sociální práce“ (ERIS) a „Ústavu pro sociální změnu a výzkum soudržnosti“ (IKON).

Prof. Dr. Christoph Fedke
(christoph.fedke@haw-landshut.de)


Zveřejněno / aktualizováno: 18. 11. 2022