Výzkum a praxe sociální práce - vzájemně prospěšné úsilí nebo neklidní spojenci?

8. ročník výzkumné konference „Výzkum a praxe sociální práce - vzájemně prospěšné úsilí nebo neklidní spojenci?“ Evropského výzkumného institutu sociální práce (ERIS), se sídlem na Ostravské univerzitě, se konal 13.-14. října 2014 ve Fielderově centru Univerzity Hertfordshire, ve specializovaném Konferenčním centru v Hatfieldu, v Anglii, ve spojení s Katedrou ošetřovatelství (poruchy učení, ošetřovatelství dětí a v oblasti duševního zdraví) a sociální práce Univerzity Hertfordshire.

Zúčastnilo se jí téměř 100 akademiků, manažerů, profesionálů v sociální práci, a studentů magisterského i doktorského studia.

8. ročník výzkumné konference Výzkum a praxe sociální práce - vzájemně prospěšné úsilí nebo neklidní spojenci?
8. ročník výzkumné konference Výzkum a praxe sociální práce - vzájemně prospěšné úsilí nebo neklidní spojenci?

Konference byla zahájena uvítáním doc. Oldřicha Chytila, ředitele ERIS, prof. Briana Littlechilda, zástupce ředitele ERIS a vedoucí Katedry ošetřovatelství (poruchy učení, ošetřovatelství dětí a v oblasti duševního zdraví) a sociální práce, paní Jackie Kelly.

Proběhla prezentace 3 vynikajících a poutavých příspěvků k hlavnímu tématu od pozvaných účastníků, Prof. Donalda Forrestera, ředitele Centra sociální práce a sociální péče Tildy Goldberg, Univerzita Bedfordshire, Spojené království: „Výzkum pro praxi, výzkum v praxi a výzkum jako praxe: zjištění a úvahy ze současných studií“; Lyn Romeo, vedoucí sociální pracovnice pro dospělé z Úřadu hlavního sociálního pracovníka státní správy Spojeného království: „Absence důkazů není důkazem absence - zlepšení praxe sociální práce“; a Prof. Dr. Petera Eratha a Kerstin Fischer z Fakulty sociální práce, Katolické Univerzity Eichstätt, v Německu: „Německá zkušenost z výzkumu v sociální práci a její dopady na praxi“.

Odezva na výzvu k poskytnutí příspěvků byla velmi dobrá, přičemž příspěvky, které byly přijaty (30), měly vysokou kvalitu - úplné podrobnosti o programu naleznete v přiloženém pdf programu konference.

Vítanou inovací byly semináře v malých skupinách, kde mohli účastníci diskutovat o souvislostech příspěvků týkajících se témat konference, což jim poskytlo příležitost zvážit, jak by mohli myšlenky a otázky prezentované na konferenci vztáhnout ke svým vlastním názorům a zkušenostem, a umožnilo jejich přenos do vlastní práce účastníků, do organizace nebo na univerzitu.

Řadě účastníků se taktéž líbila vysoce společenská atmosféra večera stráveného v nejstarším hostinci v Anglii, Ye Olde Fighting Cocks v St Albans, který se nachází 5 mil od Hatfieldu.

Celkově se jednalo o velmi podnětnou událost pro místní účastníky i ty z ostatních evropských zemí, která napomohla naplňování cíle ERIS spočívajícího v usnadnění profesního rozvoje studentů-výzkumníků a akademických pracovníků, zprostředkování znalostí pro vývoj osvědčených postupů po celé Evropě, podporující rozvoj znalostí a dovedností pro management i praktiky.


Zveřejněno / aktualizováno: 01. 11. 2017