Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2014

8. ročníku Mezinárodní jarní školy sociální práce, který proběhl ve dnech 8. - 11. dubna 2014 v areálu VŠB TUO, se zúčastnilo celkem 53 osob, z toho 25 ze zahraničních univerzit - z německého Eichstättua a Landshutu, anglického Hertfordshire, finského Kuopia, slovenské Trnavy, francouzského Lille, rakouského Dornbirnu a polské Lodže.

Odborný program byl věnován příspěvkům studentů týkajících se disertačních či diplomových prací, disku-semi s učiteli, skupinovým a individuálním konzultacím. Možnost setkat se, diskutovat v neformálním, přátel-ském prostředí s akademiky z různých zemí, získat od nich "zpětnou vazbu" a příležitost vyzkoušet si prezentaci v anglickém jazyce je pro účastníky této akce stěžejní.

Na letošní jarní školu opět navazovaly přednášky a workshop realizované v rámci projektu „Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu OU FSS“ (VEDTYM), který je v závěrečné fázi realizace. Konkrétně se  jednalo o badatelské odpoledne Biographic/Narrative /Research Method in Social Work, které zajistily prof. Kaja Kazmierska and dr. Katarzyna Waniek z Univerzity v Lodži, dále odborný metodologický blok doc. RNDr. Ivany Loučkové Teaching Research by Research a  badatelské odpoledne Participatory/Action Research, které uspořádal prof. Emmanuel Jovelin z Katolické univerzity v Lille.

Přednášky akademiků
prof. Kaja Kazmierska, dr. Katarzyna Waniek, PolskoBiographicNarrative Research Method in Social Work (VEDTYM)
Dr. Sarah Toulotte, FrancieThe Social Service in the Workplace : an Agent in Change
Doc. RNDr. Ivana Loučková, CZTeaching Research by Research
Prof. Emmanuel Jovelin, FrancieParticipatory/Action Research
Příspěvky studentů
Dubrulle Nathalie, LilleSocially deprived families and the policies against school absenteeism in France
Paulina Richebé, LilleThe involvement of local communities in the implementation of community service
Carmen Böhm, LandshutMedia representation of adults who feel sexually attracted to children and the consequences for social work
Dennis Egenamba, HertfordshireInstitutionally sexist: Are girls victims of not receiving a fair and equal service in the youth justice system?
Rachael Jennings, HertfordshireAdulthood transitions for separated independent young migrants: What is the role for Social Work?
Vanessa Bunn, HertfordshireUsing arts based approaches in interprofessional education to address professi-onal stereotype in practice
Kerstin Fischer, Eichstätt, MetzSocial workers´strategies in disadvantaged neighbourhoods - French-German comparison
Waloszek Tomáš, OstravaFamily politics in the context of new social risks
Glumbíková Kateřina, OstravaDimension of social exclusion of single mothers in asylum houses in the city of Ostrava
Durda Lukáš, OstravaManagerial competencies in social services management
Kozáková Aneta, OstravaSGS Project: The factors affecting the form of substitute family
Ulčáková Šárka, OstravaSocial economy entities providing social services
Pulkertová Martina, OstravaElderly poverty and possibilities of social work with poor seniors
Brezina Martin, OstravaThe effects of vocational training programs on employability of the unemployed
Holubová Kristýna, OstravaThe task of social work in the profesionalization of foster care
Mikulec Marek, OstravaRoma minority and social exclusion
Waloszek,Brezina, Cirokova, OstravaSGS Project: Problems in reconciling work and family life from perspective of parents with children and workers in the field of employment services in Ostrava region
Nedomová Eva, OstravaTask-centered social work
Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2014
Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2014
Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2014
Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2014
Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2014
Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2014
Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2014
Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2014
Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2014
Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2014

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017