Jarní škola sociální práce v Evropě pro studenty magisterského a doktorského studia 2013

7. ročník Mezinárodní jarní školy sociální práce konaný ve dnech 16. - 19. dubna 2013 se těšil opětovně-mimořádnému zájmu studentů a akademiků: zúčastnilo se ho celkem 67 osob, z toho 36 ze zahraničních univerzit. Kromě již tradičních hostů z německého Eichstättu, Kölnu a Landshutu, anglického Hertfordshire, finského Kuopia, slovenské Trnavy, polské Poznaně a francouzského Lille přijali pozvání zástupci a studenti nizozemské Křesťanské vysoké školy v Ede. Zázemí pro akci poskytla opětovně a k plné spokojenosti všech účastníků VŠB TUO.

Těžiště odborného programu představovaly jako obvykle prezentace příspěvků studentů týkající se disertačních či diplomových prací, diskuse s učiteli, skupinové a individuální konzultace. Právě možnost diskutovat v neformálním, přátelském prostředí s akademiky z různých zemí, získat od nich „zpětnou vazbu“ považovali studenti za velmi přínosnou.

Na letošní jarní školu navazovaly přednášky a workshop realizované v rámci projektu „Rozšíření a rozvoj vědeckovýzkumného týmu OU FSS“ (VEDTYM). Konkrétně se jednalo o přednášky prof. Pauli Niemelä z University of Eastern Finland na téma Case Study in the Social Work Research a dr. Moniky Pfaller-Rott z Katolické univerzity v Eichstättu na téma Ethnographic Approach in Research in Social Work.

Přednášky akademiků
Prof. Pauli Niemelä, FinskoCase Study in the Social Work Research (VEDTYM)
Dr. Monika Pfaller-Rott, SRNEthnographic Approach in Research in Social Work (VEDTYM)
Příspěvky studentů
Kostrzynska Malgorzata, LodzThe Process of Association-Forming in the Context of Mixed Social Situa tions on the Example of Homelessness
Hromková Michaela, TrnavaQuality of Social Services of institutional care for people with disabilities
Bucalo Matea, TrnavaSocial integration of Serbs living in the Slovak Republic
Sergeant Hervé, LilleLink between the level of social inclusion of disabled persons and the prob-lem of their ageing (France x Netherlands)
Lienard Laure, LilleRules and regulations in shelters for the homeless: a comparative study be-tween France and the UK
Hayley Ellis, HertfordshireCollaborative Working: Where is the research focused?
Rossa Markus, EichstättMeta analysis of European financial education programmes
Pešáková Kristýna, MU BrnoViolence against men in intim relations:Stories of male victims
Nedomová Eva, OstravaSocial work and over-indebtedness
Hlaváčová Radka, OstravaPoverty from the point of view of the life cycle
Brezina Martin, OstravaThe effects of vocational training programs on employability of the unem-ployed
Buršová Irena, OstravaRoma in France
Hrubá Lucie, OstravaThe development of social care for deliquent youth in the Czech Rep. from the perspective of history
Hegerová Alena, OstravaSocial work in institutional health care
Dihlová Michaela, OstravaSocial work response to changes in society
Vontorová Zuzana, OstravaSolutions of care for elderly after hospitalization
Nytra Gabriela, OstravaThe Dilemmas in Research of Widowed Elderly
Kozáková Aneta, OstravaGrandparent Kinship Care as an Object of Social Work
K.Marinovová, A.Vaňharová, M.UrbanováTask-centered approach in Social Work in practice
Mikulec Marek, OstravaParticipative approach - personal experience, difficulties and dilemmas
Lindovská Eliška, OstravaSupported housing models as a case of housing homeless drug users
Chlebusová Klára, OstravaSocial responsibility of big enterprises - elaboratated on example of Arcelor Mittal Ostrava, a.s.

Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017